Allmänna villkor

1. omfattning
Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår onlinebutik.

2. avtalspart, ingående av avtal
Köpavtalet ingås med SaleLab GmbH.

Genom att placera produkterna i onlinebutiken gör vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal för dessa artiklar. Du kan initialt placera våra produkter i kundvagnen utan skyldighet och korrigera dina poster när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om varorna i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du skickat beställningen kommer du att få en annan bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext
Det tillgängliga språket för ingående av avtalet är tyska.
Avtalet kommer inte att lagras av oss.

4. Leveransvillkor
Utöver de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaderna i erbjudandena.

Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv.

Vi levererar inte till packstationer.

5. Betalning

I vår butik är följande betalningsmetoder generellt tillgängliga för dig:

Kreditkort
När du lägger din beställning överför du också dina kreditkortsuppgifter till oss.
Efter din legitimering som en legitim kortinnehavare begär vi ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen omedelbart efter beställningen. Betalningstransaktionen kommer att genomföras automatiskt av kreditkortsföretaget och ditt kort kommer att debiteras.
PayPal, PayPal Express 
I beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen till oss. När du har skickat in beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen.
Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efteråt. Du kommer att få ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.
SOFORT Überweisung
Efter att du har gjort beställningen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören SOFORT Überweisung. För att kunna betala fakturabeloppet via SOFORT Überweisung måste du ha ett internetbankskonto med PIN/TAN-förfarande som har aktiverats för deltagande i SOFORT Überweisung, identifiera dig i enlighet med detta och bekräfta betalningsinstruktionen till oss. Du kommer att få ytterligare instruktioner under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att genomföras omedelbart efteråt av SOFORT Überweisung och ditt konto kommer att debiteras.
Amazon Pay
I orderprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören Amazon innan orderprocessen i vår onlinebutik är klar. För att kunna slutföra beställningsprocessen och betala fakturabeloppet via Amazon måste du vara registrerad där eller registrera dig först och legitimera dig med dina åtkomstdata. Där kan du välja leveransadress och betalningsmetod som lagras hos Amazon, bekräfta användningen av dina uppgifter av Amazon och betalningsinstruktionen till oss. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till vår onlinebutik där du kan slutföra beställningsprocessen.
Omedelbart efter beställningen kommer vi att begära att Amazon initierar betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av Amazon. Du kommer att få ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

6. Äganderättsförbehåll
Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.

7. Transportskador
Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen klaga på sådana fel till leveransföretaget så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att göra en reklamation eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna hävda våra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.

8. Garanti och garantier
Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller den lagstadgade lagen om ansvar för defekter.
Preskriptionsperioden för anspråk på defekter är ett år från leveransen av varorna när det gäller begagnade varor.
De ovanstående begränsningarna och förkortningen av perioden ska inte gälla för anspråk som baseras på skada som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
i händelse av uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av skyldigheter och bedrägligt uppsåt,
vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är av väsentlig betydelse för avtalets rätta fullgörande och på vars iakttagande avtalsparten regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser)
i samband med ett löfte om garanti, i den utsträckning som avtalats eller
i den utsträckning som tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas upp.
Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

9. Ansvar
För anspråk som baseras på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, är vi alltid ansvariga utan begränsning i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
i händelse av uppsåtligt eller grovt oaktsamt brott mot skyldigheter,
i händelse av garantilöften, i den utsträckning som avtalats eller i den utsträckning som produktansvarslagens tillämpningsområde är öppnat.
I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser) på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, från våra juridiska ombud eller ställföreträdare, ska ansvarsbeloppet begränsas till den skada som var förutsägbar vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett måste förväntas. I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.

10. Tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

11. 100% Lyckolöfte / Nöjdhetsgaranti
Du är inte 100% nöjd med vår pamo? Om du inte är nöjd inom 100 dagar, returnera bara produkten till oss så återbetalar vi hela din investering. Vänligen skicka din produkt inklusive förpackning som ett paket till adressen (returfraktkostnader bärs av köparen):

Futura Marketing- und Vertriebsservice GmbH
(Hall 5)
Robert-Bosch-Straße 48
88353 Kißlegg

Visa oss också ditt ordernummer och/eller fakturanummer via e-post eller som ett brev i försändelsen. Vi kommer att återbetala 100% av inköpspriset till de betalningsuppgifter som användes vid köpet.

12. Villkor för deltagande i tävlingar

12.1.1 Föremålet för villkoren för deltagande i en tävling av "pamo." på Instagram/Facebook

(1)     Dessa deltagarvillkor reglerar villkoren för deltagande i en tävling som annonseras av "pamo." samt eventuell nödvändig överlåtelse av rättigheter. Beskrivningen och förfarandet för respektive tävling ska äga rum inom ramen för respektive tävlingskampanj / utlottningar på Facebook-sidan för pamo., Instagram-sidan pamo.design eller Pinterest-sidan pamo.

(2)     Arrangören av prisdragningen är SaleLab GmbH, Haydnstraße 28, 88284 Wolperstwende.

(3)     Genom att delta i respektive tävling accepteras dessa regler och villkor för deltagande.

(4)     Tävlingen är inte ansluten till, sponsrad, godkänd eller organiserad av Facebook, Instagram eller Pinterest.

 

12.1.2 Deltagande i pamo. Sweepstake

(1)     Tävlingen är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Tyskland, Österrike, Schweiz eller något annat europeiskt land. Deltagande är inte begränsat till kunder hos arrangören.

(2) Anställda hos SaleLab GmbH och anslutna företag samt släktingar till sådana anställda och deras släktingar är uteslutna. Deltagande med falska identiteter eller med identiteter från tredje part är inte tillåtet. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att utesluta personer från deltagande efter eget gottfinnande om det finns motiverade skäl, till exempel

(a) vid manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen, (b) vid brott mot dessa villkor för deltagande, (c) vid otillbörligt uppförande eller (d) vid falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.

(3)    Berättigade deltagare kan delta i tävlingen genom att gilla tävlingsinlägget ("gilla" klicka) och lämna detta betyg i alla fall fram till valet av vinnarna. Dessutom bör kontot för "pamo." prenumereras på på respektive plattform (Instagram,Facebook,Pinterest).

(4)   Deltagande är kostnadsfritt och endast giltigt online under den period som anges i inlägget.

 

12.1.3 Vinster och underrättelse om vinster

(1)     Bland alla berättigade deltagare kommer vi att dra en tidigare nämnd pamo. Produkt eller en kupong för en pamo. Produkt.

(2)     Vinnare kommer att väljas slumpmässigt från alla berättigade deltagare inom en vecka efter slutdatumet.

Vinnarna kommer att meddelas via Facebook/Instagram/Pinterest kommentarfunktion eller i ett separat inlägg och kommer att bli ombedda att skicka ett e-postmeddelande till en e-postadress som anges där, där de personliga uppgifterna lämnas korrekt och sanningsenligt i sin helhet. Dessa uppgifter kommer att användas för att skicka priset.

(3)     Om vi inte får ett e-postmeddelande från en vinnare inom en vecka eller inte svarar på en kontaktförfrågan, upphör anspråket på priset. I detta fall har vi rätt att genomföra en ersättningsdragning.

(4)    Priset kommer att överlämnas exklusivt till vinnaren. Ett byte, ett självavhämtande eller en kontant betalning av priset är inte möjligt.

 (5)     Om omständigheter uppstår för vilka arrangören inte är ansvarig, kommer respektive vinnare att acceptera ett lämpligt ersättningspris. Sådana omständigheter som ligger utanför arrangörens kontroll är i synnerhet de som ligger hos sponsorerna av priserna. 

(6)     Priserna kommer att skickas till vinnaren per post till den angivna adressen. Vi ansvarar inte för eventuella leveransskador.

 

12.1.4 Uteslutning

(1)     En överträdelse av dessa villkor för deltagande berättigar oss att utesluta respektive deltagare från deltagande. Detta gäller i synnerhet om deltagaren lämnar falsk information eller om foton eller annat innehåll som används (t.ex. kommentarer) bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Detsamma gäller för kommentarer som förhärligar våld, är stötande, trakasserande eller nedsättande eller på annat sätt strider mot social anständighet;

(2)   Om den uteslutna deltagaren är en vinnare som redan har dragits kan priset komma att återkallas i efterhand.

 

12.1.5 Förtida upphörande och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta tävlingen helt eller delvis i förtid, även utan att iaktta några tidsfrister, eller att ändra dess förlopp om det av tekniska skäl (t.ex. datorvirus, manipulation av eller fel i programvara/hårdvara) eller juridiska skäl (t.ex. förbud från Facebook) inte är möjligt att garantera ett korrekt genomförande av tävlingen.

12.1.6 Dataskydd

Vi är ansvariga för insamling, behandling och användning av deltagarnas personuppgifter om vi behandlar dem själva. Vi kommer endast att använda deltagarens personuppgifter och andra personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer endast att lagra, behandla och använda informationen i den utsträckning som detta är nödvändigt för genomförandet av tävlingen eller om deltagaren har gett sitt samtycke. Detta inkluderar även användning för att utöva de beviljade användningsrättigheterna. Uppgifterna kommer endast att användas för att genomföra tävlingen och kommer därefter att raderas.

Deltagaren kan när som helst begära information om de uppgifter som lagras om honom eller henne. I övrigt gäller vår dataskyddsdeklaration i tillämpliga delar, vilken finns tillgänglig på https://pamo-design.de/pages/impressum-datenschutz.

 

12.1.7 Slutbestämmelser

(1)   Skulle Villkoren för deltagande innehålla ogiltiga bestämmelser, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas.

(2)    Arrangörens tävling är uteslutande underkastad lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Rättslig prövning är utesluten.

(3) Frågor eller klagomål i samband med tävlingen ska riktas till arrangören. Kontaktuppgifter finns i avtryckssektionen på pamo. Webbplats eller SaleLab GmbH Webbplats.

 

12.2.1 Föremålet för villkoren för deltagande i den månatliga prisdragningen "Kundbilder - Få upp till 1 000 € av inköpspriset återbetalat".

(1)     Dessa deltagarvillkor reglerar villkoren för deltagande i en tävling som annonseras av "pamo." samt eventuell nödvändig överlåtelse av rättigheter. Beskrivningen och förfarandet för respektive tävling äger rum inom ramen för tävlingen på pamo-design.de eller pamo-design.com och dess underdomäner.

(2)     Arrangören av tävlingen är SaleLab GmbH, Haydnstraße 28, 88284 Wolperstwende.

(3)     Genom att delta i respektive tävling accepteras dessa regler och villkor för deltagande.

(4)     Tävlingen är inte ansluten till, sponsrad, godkänd eller organiserad av Facebook, Instagram eller Pinterest.

 

12.2.2 Deltagande i tävlingen

(1)     Tävlingen är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Tyskland, Österrike, Schweiz eller något annat europeiskt land. Deltagande är begränsat till kunder hos arrangören.

(2) Anställda hos SaleLab GmbH och anslutna företag samt släktingar till sådana anställda och deras släktingar är uteslutna. Deltagande med falska identiteter eller med identiteter från tredje part är inte tillåtet. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att utesluta personer från deltagande efter eget gottfinnande om det finns motiverade skäl, till exempel

(a) vid manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen, (b) vid brott mot dessa villkor för deltagande, (c) vid otillbörligt uppförande eller (d) vid falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.

(3)    Berättigade deltagare kan delta i utlottningen genom att ladda upp ett foto eller en video av sin köpta produkt till denna webbplats. Inget media får laddas upp två gånger. Produkten av en produkt som redan har återbetalats kan inte återbetalas igen.

(4)  Deltagandet är kostnadsfritt och gäller endast online under den aktuella månadsperioden.

 

12.2.3 Vinster och underrättelse om vinster

(1)    Bland alla berättigade deltagare kommer vi att återbetala till en deltagare inköpspriset för den utvalda produkten i den tidigare uppladdade bilden. Maximal återbetalning är varor till ett värde av 1 000 euro.

(2)     Vinnarna kommer att utses inom två veckor efter respektive månads slutdatum bland alla berättigade deltagare via intern omröstning.

Vinnarna kommer att meddelas via e-post till e-postadressen för uppladdningen och uppmanas att skicka ett e-postmeddelande med det personliga ordernumret för den utvalda produkten till oss, där personuppgifterna lämnas korrekt och sanningsenligt i sin helhet. Dessa uppgifter kommer att användas för verifiering av priset.

(3)     Om vi inte får ett e-postmeddelande från en vinnare inom två veckor eller inte svarar på en kontaktförfrågan förfaller anspråket på vinsten. I detta fall har vi rätt att genomföra en ersättningsdragning.

(4)    Återbetalningen av priset kommer uteslutande att göras till vinnaren och hans/hennes ursprungligen använda betalningsmetod. Ett byte, en självhämtning eller en kontant betalning av priset är inte möjligt.

(5)    Vinster kommer att återbetalas till vinnaren inom fyra veckor.

 

12.2.4 Uteslutning

(1)     En överträdelse av dessa villkor för deltagande berättigar oss att utesluta respektive deltagare från deltagande. Detta gäller i synnerhet om deltagaren lämnar falsk information eller om de bilder eller annat innehåll som används bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Detsamma gäller för kommentarer som förhärligar våld, är stötande, trakasserande eller nedsättande eller på annat sätt strider mot social anständighet;

(2)   Om den uteslutna deltagaren är en vinnare som redan har dragits kan priset komma att återkallas i efterhand.

 

12.2.5 Förtida upphörande och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta tävlingen i förtid, helt eller delvis, även utan att iaktta tidsfrister, eller att ändra dess förlopp om det av tekniska skäl (t.ex. datorvirus, manipulation av eller fel i programvara/hårdvara) eller rättsliga skäl (t.ex. förbud) inte är möjligt att garantera ett korrekt genomförande av tävlingen.

 

12.2.6 Dataskydd

Vi är ansvariga för insamling, behandling och användning av deltagarnas personuppgifter om vi behandlar dem själva. Vi kommer endast att använda deltagarens personuppgifter och andra personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer endast att lagra, behandla och använda informationen i den utsträckning som detta är nödvändigt för genomförandet av tävlingen eller om deltagaren har gett sitt samtycke. Detta inkluderar även användning för att utöva de beviljade användningsrättigheterna. Uppgifterna kommer endast att användas för att genomföra tävlingen och kommer därefter att raderas.

Deltagaren kan när som helst begära information om de uppgifter som lagras om honom eller henne. I övrigt gäller vår dataskyddsdeklaration i tillämpliga delar, vilken finns tillgänglig på https://pamo-design.de/pages/impressum-datenschutz.

 

 

12.2.7 Användarrättigheter

Genom att delta i tävlingen ger du oss och våra partners den icke-exklusiva, kostnadsfria, obegränsade i tid och rum rätten att använda din UGC för alla marknadsföringsändamål, online och offline, i synnerhet i reklam, t.ex. i kataloger, i butiken, e-post och annan kommunikation mot företagare såväl som konsumenter, särskilt för att lagra, reproducera, visa, distribuera, göra allmänt tillgänglig och - med förbehåll för § 14 Copyright Act - för att ändra och redigera din UGC ("Licens").

Licensen är:

 • "icke-exklusiv", dvs. du får använda din UGC för dina egna ändamål och får tillåta andra att använda din UGC för sina ändamål;
 • "gratis", dvs. utan avgift. Vi är inte skyldiga dig något i samband med användningen av din UGC;
 • .
 • "obegränsad i tiden", dvs. du ger oss licensen för en obegränsad period;
 • "lokalt obegränsad", dvs. vi skulle ha rätt att utnyttja licensen var som helst i världen;
 • .
.

Enbart våra partnerbutiker, återförsäljare och intressebolag enligt 15 § aktiebolagslagen samt "Cevoid AB" ska betraktas som våra "partners".

Du lovar oss.

 • att du har rätt att bevilja oss licensen i den omfattning som beskrivs ovan;
 • att du har fått tillstånd från alla personer som avbildas i din UGC att den UGC i vilken de avbildas får användas i den omfattning som anges ovan;
 • att du har betalat alla royalties eller andra avgifter som kan vara förknippade med din UGC till fullo;
 • att din UGC inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter eller personliga rättigheter;
 • .
 • att du, som fysisk person, har fyllt arton (18) år eller att du, som juridisk företrädare, samtycker till licensen i ovannämnda utsträckning
 • .
.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta användningen av din UGC utan föregående meddelande och att ta bort den från våra marknadsföringskanaler utan ersättning..

 

12.2.8 Slutbestämmelser

(1)   Skulle Villkoren för deltagande innehålla ogiltiga bestämmelser, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas.

(2)    Arrangörens tävling är uteslutande underkastad lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Rättslig prövning är utesluten.

(3) Frågor eller klagomål i samband med tävlingen ska riktas till arrangören. Kontaktuppgifter finns i avtryckssektionen på pamo. Webbplats eller SaleLab GmbH Webbplats.

 

 1. Kampanj "Brödfredag"

här lovar vi att donera 20% av försäljningen av de klädstänger som genereras på fredagen "Black Friday" den 29.11.2019 i onlinebutiken till Welthungerhilfe. Hur Welthungerhilfe använder donationspengarna kan SaleLab GmbH inte bestämma. Informationen om beräkningen av skolmåltider i Afrika är endast ett beräkningsexempel, som också tillhandahölls av Welthungerhilfe.