Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår onlinebutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Åtkomstdata och hosting
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information. Varje gång du ringer upp en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet.

Dessa åtkomstdata utvärderas endast i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra våra tjänster. I enlighet med artikel 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som uppväger våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Värdtjänster från en tredjepartsleverantör
Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för värd och visning av webbplatsen. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande, vilket överväger våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken som beskrivs nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör är belägen i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

2. Datainsamling och användning för avtalsbehandling och när du öppnar ett kundkonto
Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt förser oss med denna information som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att fullgöra avtalet, eller för att behandla din kontakt eller öppna ett kundkonto, och du kan inte slutföra beställningen och/eller öppna ett konto eller skicka kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO i syfte att behandla kontraktet och hantera dina förfrågningar. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av lagringstiderna enligt skatte- och handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Dataöverföring
För uppfyllandet av avtalet i enlighet med artikel 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO, vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktföretag som har uppdraget med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har i uppdrag att genomföra betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantörer som har i uppdrag av oss eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de utvalda betaltjänstleverantörerna också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto hos dem. I detta fall måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder betaltjänstleverantörer som är baserade i ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av personuppgifter till detta företag sker endast inom ramen för nödvändigheten för att fullgöra avtalet.

Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning överför vi din e-postadress till den valda leverantören av frakttjänster i enlighet med artikel 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO så att de kan kontakta dig före leverans i syfte att meddela eller samordna leverans.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallandet kommer vi att radera dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta uttalande.

DHL
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113
Bonn

 

Voucher-erbjudanden och förmånserbjudanden från Sovendus GmbH:

För att du ska kunna välja ett kuponerbjudande som för närvarande är intressant för dig överför vi hashvärdet för din e-postadress och din IP-adress till Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) i pseudonymiserad och krypterad form (Art. 6 para. 1 f DSGVO). Det pseudonymiserade hashvärdet för e-postadressen används av Sovendus för att ta hänsyn till en eventuell invändning mot reklam (art. 21 para.3, art. 6 para.1 c DSGVO). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (art. 6.1 f DSGVO). Dessutom överför vi ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus i pseudonymiserad form för fakturering (Art. 6 para.1 f DSGVO). Om du är intresserad av ett kuponerbjudande från Sovendus, det inte finns någon reklaminvändning mot din e-postadress och du klickar på kupongbannern som endast visas i detta fall, överför vi din titel, namn, postnummer, land och e-postadress i krypterad form till Sovendus för förberedelse av kupongen (Art. 6 para.1 b, f DSGVO).

För val av ett förmånserbjudande som för närvarande är av intresse för dig regionalt överför vi din titel, födelseår, land, postnummer, hashvärde för e-postadressen och din IP-adress till Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) i pseudonymiserad och krypterad form (Art. 6 para.1 f DSGVO). Det pseudonymiserade hashvärdet för e-postadressen kommer också att användas av Sovendus för att ta hänsyn till eventuella invändningar mot reklam (Art. 21 para.3, Art. 6 para.1 c DSGVO). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (art. 6.1 f DSGVO).

I den mån det är nödvändigt för respektive förmånserbjudande kommer ditt namn, adressuppgifter, e-postadress och/eller telefonnummer att överföras av oss i krypterad form till Sovendus när du klickar på förmånserbjudandet för att förbereda den personliga begäran om förmånserbjudandet från produktleverantören (Art. 6 para.1 b, f DSGVO).

För ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter hänvisar vi till dataskyddsinformationen online på www.sovendus.de/datenschutz.

4. Nyhetsbrev via Klaviyo och postreklam
Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som du har angett vid registreringen för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med art. 6.1 lit. f DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett nyhetsbrevssystem som är effektivt i reklam, säkert och användarvänligt. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en Klaviyo-server i USA och lagras där.

Klaviyo använder denna information för att skicka nyhetsbrevet på våra vägnar. Klaviyo använder inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att skriva till dem själv eller för att vidarebefordra dem till tredje part. För att skydda dina uppgifter i USA har vi ett databehandlingsavtal med Klaviyo ("Databehandlingsavtal"), i vilket Klaviyo åtar sig att skydda våra användares uppgifter, att behandla dem för vår räkning i enlighet med dess dataskyddsbestämmelser och, i synnerhet, att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du kan se Klaviyos dataskyddspolicy här: https://www.klaviyo.com/privacy

Postreklam och din rätt att invända
Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamändamål, t.ex. för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter via brevpost. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i att adressera våra kunder på ett reklam sätt i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Reklamutskicken tillhandahålls som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan.

5. Användning av uppgifter för betalningshantering
Identitets- och kreditvärdighetskontroll vid val av Klarnas betaltjänster.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna i varje enskilt fall:

Faktura: Betalningstiden är 14 dagar från den dag då varan/biljetten/ eller, i fråga om andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten avsänts. Du hittar villkoren för fakturaköp för leveranser till Tyskland här och för leveranser till Österrike här.

Avbetalningsköp (endast tillgängligt i Tyskland): Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala för ditt köp flexibelt i månatliga delbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 EUR) eller enligt de villkor som annars anges i kassan. Delbetalningen förfaller till betalning i slutet av varje månad efter att Klarna skickat en månadsfaktura till dig. Ytterligare information om delbetalningsköpet, inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, finns här.

Användningen av betalningsmetoderna faktura, avbetalningsköp kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpeavtalet. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultaten av kreditkontrollen. Ytterligare information och Klarnas användarvillkor för Tyskland finns här och för Österrike här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas dataskyddspolicy för Tyskland/Österrike.

6 Cookies och webbanalys
För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar, använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande, som överväger våra intressen i samband med en intresseavvägning enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din terminalenhet. Vissa av de cookies som vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Du kan ta reda på hur länge de lagras i översikten i cookieinställningarna i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer individuellt om deras godkännande eller utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=sv&svar=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
För webbanalys använder denna webbplats Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande, som överväger våra intressen i samband med en intresseavvägning enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen före överföring inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. När syftet har upphört och vi inte längre använder Google Analytics kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), samt att Google behandlar dessa data, genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din terminalenhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken igen.

7 Annonsering via marknadsföringsnätverk
Google AdWords Remarketing
Vi använder Google AdWords för att annonsera denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. För detta ändamål ställs den så kallade remarketingcookien in av Google när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor du har besökt. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimal marknadsföring av vår webbplats, som uppväger våra intressen i samband med en intresseavvägning i enlighet med artikel 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. När syftet har upphört och vi inte längre använder Google AdWords Remarketing kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har samtyckt till att Google länkar din webb- och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser på webben. I detta fall, om de är inloggade på Google medan de besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter tillfälligt att länkas av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC (www.google.de). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera remarketing-cookien via den här länken. Dessutom kan du ta reda på mer om inställningen av cookies och göra inställningar för detta på Digital Advertising Alliance.

AdRoll Retargeting
Genom vår reklampartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland, annonserar vi denna webbplats i sökresultat och på tredje parts webbplatser. När du besöker vår webbplats sätts därför en cookie automatiskt av dessa leverantörer eller deras partner, vilket möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du har besökt. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimal marknadsföring av vår webbplats, som råder inom ramen för en intresseavvägning, i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. När syftet har upphört och vi inte längre använder AdRoll Retargeting kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Du kan inaktivera retargeting-cookien genom att klicka på en av följande länkar: https://app.adroll.com/optout/safari

Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies av tredje part genom att besöka Network Advertising Initiative inaktivera sidan.

Facebook Pixel
Facebook Pixel för skapande av anpassade målgrupper med avancerad datamatchning (med cookie consent tool) Inom vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook Pixel" från det sociala nätverket Facebook i avancerat datamatchningsläge, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").

På grundval av användarens uttryckliga samtycke, när en användare klickar på en annons som spelas på Facebook och placeras av oss, läggs ett tillägg till URL-adressen till vår länkade sida av Facebook Pixel. Efter vidarebefordran skrivs denna URL-parameter sedan in i användarens webbläsare via en cookie, som vår länkade sida själv ställer in. Dessutom samlar denna cookie in specifika kunddata, till exempel e-postadressen, som vi samlar in på vår webbplats som är länkad till Facebook-annonsen under transaktioner som köptransaktioner, kontoinloggningar eller registreringar (utökad datamatchning). Cookien läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra uppgifterna, inklusive de specifika kunduppgifterna, till Facebook.

Med hjälp av Facebook Pixel med utökad datamatchning är det möjligt för Facebook att å ena sidan exakt bestämma besökarna på vårt online-erbjudande som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln med avancerad datamatchning för att visa Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besöks), som vi överför till Facebook (så kallade "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-pixeln med avancerad datamatchning vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonserna för statistiska ändamål och marknadsundersökningar genom att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering"). Jämfört med standardvarianten av Facebook Pixel hjälper den avancerade datamatchningsfunktionen oss att bättre mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer genom att fånga fler tillskrivna konverteringar.

Alla inlämnade uppgifter lagras och bearbetas av Facebook, så att de kan länkas till den relevanta användarprofilen och användas av Facebook för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på och utanför Facebook. Dessa behandlingar kommer endast att utföras om uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO. Samtycke till användning av Facebook-pixeln kan endast ges av användare som är äldre än 16 år. Om du är yngre ber vi dig att be dina vårdnadshavare om tillstånd. Den information som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till Facebook Inc.s servrar i USA. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, ta bort bocken bredvid inställningen för "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som är integrerat på webbplatsen. 

Google Ads (tidigare Adwords)
Vår webbplats använder funktionerna i Google AdWords för att annonsera denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din enhet som automatiskt aktiverar intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ytterligare behandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din surfhistorik på internet och i appar kommer att länkas av Google till ditt Google-konto och informationen från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa dina annonser på webben. Om du loggar in på Google medan du surfar på vår webbplats kommer Google att använda dina data med Google Analytics-data för att skapa och definiera mållistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål länkar Google tillfälligt din personliga information med Google Analytics-data för att skapa en målgrupp. Du kan permanent avaktivera inställningen av cookie-cookies genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/


Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på Internetadressen www.aboutads.info för information om inställning av cookies och för att göra inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Att inte acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. Google LLC, baserat i USA, är certifierat enligt US Privacy Shield, vilket säkerställer överensstämmelse med dataskyddsnivån i EU.

Så långt det är juridiskt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med artikel 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen eller alternativt följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelser om reklam och Google finns på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Konverteringsspårning med Pinterest-tagg
Den här webbplatsen använder konverteringsspårningstekniken "Pinterest Tag" från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Om du har nått vår webbplats från en pin på Pinterest, kommer vi att ställa in en cookie på din dator, som interagerar med en "tagg" som också implementeras i form av en JavaScript-kod från Pinterest. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren omdirigeras från en pin på Pinterest till sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, registrerar taggen vissa fördefinierade  av oss;

användaråtgärder och kan spåra dem (t.ex. slutförda transaktioner, leads, sökningar på webbplatsen, visningar av produktsidor). När en sådan åtgärd utförs skickar din webbläsare en HTTP-begäran till Pinterest-servern via Pinterest-taggen från cookien, med vilken viss information om åtgärden (inklusive typ av åtgärd, tid, webbläsartyp för slutenheten) överförs. Genom denna överföring kan Pinterest skapa statistik över användningsbeteendet på vår webbplats efter vidarebefordran av en Pinterest Pin, vilket hjälper oss att optimera vårt erbjudande. Om personliga användaruppgifter behandlas i processen sker detta i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk utvärdering av framgången för produktannonser på Pinterest och användarnas köpbeteende och tjänar därmed till att optimera vårt online-erbjudande. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot detta genom att avaktivera Pinterest tag conversion tracking cookie via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Alternativt kan du kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och avaktivera dem genom att använda avaktiveringssidan för konsumenter från EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Du kan också avaktivera reklamcookies genom att klicka på länken nedan. Ytterligare information om Pinterests dataskyddsbestämmelser hittar du på följande Internetadress: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy I den utsträckning det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke enligt art. 6.1 a DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva ditt återkallande, följ det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

Snapchat Pixel
Den här webbplatsen använder "Snapchat Pixel" från Snap Inc, 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA. Snapchat är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning.

Snap Inc:s behandling av uppgifter utförs inom ramen för Snapchats policy för dataanvändning. Ytterligare information och vägledning finns i Snapchats policy för dataanvändning: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-by-product/.
I Snapchats hjälprapport finns ytterligare information om Snapchat Pixel och dess: https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/snap-pixel-about.
  
I syfte att analysera, optimera och ekonomiskt driva vår webbplats använder vi Snapchat Pixel. Genom att använda Snapchat-pixeln kan Snap Inc. bestämma besökarna på vår webbplats som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Snapchat-annonser"). Följaktligen använder vi Snapchat-pixeln för att visa de Snapchat-annonser som vi har placerat endast för de Snapchat-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som fastställs på grundval av de webbplatser som besöks) som vi överför till Snapchat (så kallade "Custom Audiences").
Med hjälp av Snapchat-pixeln vill vi också säkerställa att våra Snapchat-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Snapchat-pixeln gör det också möjligt för oss att spåra Snapchat-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Snapchat-annons (så kallad "konvertering").

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av Snapchat-pixlar är artikel 6.1 f i DSGVO, dvs. ett berättigat intresse från vår sida. Vårt berättigade intresse ligger särskilt i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats och våra online-erbjudanden.

Du kan invända mot insamlingen av Snapchat-pixeln och användningen av dina uppgifter för visning av Snapchat-annonser. För att justera vilka typer av annonser som visas för dig inom Snapchat kan du komma åt den funktion som finns tillgänglig i Snapchat-appen. Du kan vidare välja bort användningen av cookies som används för räckviddsmätning och reklamändamål via Network Advertising Initiative opt-out page (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

8. Databehandling på sociala medier
Vi är representerade på sociala medier för att presentera vårt företag och våra tjänster där.

Operatörerna av dessa nätverk behandlar regelbundet sina användares uppgifter för reklamändamål. De skapar bland annat användarprofiler utifrån deras beteende på nätet, som används för att visa reklam på nätverkens sidor och på andra ställen på Internet som motsvarar användarnas intressen. För detta ändamål lagrar nätoperatörerna information om användarnas beteende i cookies på användarnas datorer. Det kan inte heller uteslutas att operatörerna slår samman denna information med andra uppgifter.

Användare kan få ytterligare information och instruktioner om hur man invänder mot behandling av webbplatsoperatörerna i dataskyddsdeklarationerna för respektive operatörer som anges nedan. Det kan också hända att operatörerna eller deras servrar finns i länder utanför EU, så att de behandlar uppgifter där. Detta kan medföra risker för användarna, t.ex. för att det är svårare att hävda sina rättigheter eller för att myndigheter har tillgång till uppgifterna. Om användare av nätverken kontaktar oss via våra företagsprofiler behandlar vi de uppgifter som lämnats till oss för att kunna svara på förfrågningarna. Detta är vårt legitima intresse, så att den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Facebook
Vi har en företagsprofil på Facebook. Operatören är Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://www.facebook.com/policy.php. Ett sätt att invända mot databehandling är via inställningar för annonser: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Vi är gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter om besökare på vår profil på grundval av ett avtal i den mening som avses i artikel 26 DSGVO med Facebook. Facebook förklarar exakt vilka uppgifter som behandlas på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Den registrerade kan utöva sina rättigheter både mot oss och mot Facebook. Enligt vårt avtal med Facebook är vi dock skyldiga att vidarebefordra förfrågningar till Facebook. De registrerade kommer därför att få ett snabbare svar om de kontaktar Facebook direkt.

Instagram
Vi har en företagsprofil på Instagram. Operatören är Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://help.instagram.com/519522125107875.

Tiktok
Vi upprätthåller en företagsprofil på Tiktok. Operatören är musical.ly Inc, 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.

Pinterest
Vi har en företagsprofil på Pinterest. Operatören är Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. Ett sätt att invända mot databehandling är via inställningarna för annonser: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

YouTube
Vi har en företagsprofil på YouTube. Operatören är Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Kontaktalternativ och dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:

enligt Art. 15 DSGVO rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
enligt Art. 16 DSGVO rätten att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss utan dröjsmål;
enligt Art. 17 DSGVO rätten att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte den fortsatta behandlingen
- är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information;
- för att uppfylla en rättslig skyldighet;
- av skäl av allmänt intresse eller
- för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk
;
i enlighet med art. 18 DSGVO rätten att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss utan dröjsmål.
i enlighet med art. 18 DSGVO rätten att kräva radering av felaktiga eller ofullständiga
personuppgifter som lagras av oss utan dröjsmål. 18 DSGVO rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den utsträckning som
- uppgifternas riktighet bestrids av dig;
- behandlingen är olaglig, men du invänder mot dess radering;
- vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
- du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter enligt Art. 21 DSGVO;
i enlighet med Art. 20 DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan registeransvarig;
i enlighet med Art. 77 DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företagshuvudkontor för detta ändamål.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, blockering eller radering av data samt återkallande av samtycke eller invändning mot en viss användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vårt avtryck.

********************************************************************
Rätt till invändning
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att tillvarata våra berättigade intressen som väger tyngre vid en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som hänför sig till din specifika situation.

När du har utnyttjat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för detta ändamål. ********************************************************************