Ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (SaleLab GmbH), Hydnstraße 28, 88284 Wolpertswende, Tyskland, support@pamo-design.de, telefon: +49 (0) 75195877024) om ditt beslut att frånträda detta avtal med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Följder av återkallelse
Om du återkallar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du skall bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på hävningsformulär
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

- Till Futura Marketing och Vertriebsservice GmbH - (Hall 5), Robert-Bosch-Straße 48, 88353 Kißlegg, Tyskland, support@pamo-design.de

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*).

- Beställd den (*)/ mottagen den (*)

- Namn på konsument(er)

- Adress till konsumenten/konsumenterna

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid kommunikation på papper)

- Datum

(*) Stryk det som är tillämpligt.